VI ER ALTID VENLIG OG SMILENDE – VI ER ALLE GLADE!

Generel instruktion for alle security(Camp Crew) folk:

Vi er en service overfor publikum og skal derfor optræde venligt og bestemt (når det er påkrævet) overfor publikum.

Vi skal kunne hjælpe publikum med informationer om:

·         campinginformation,

·         mødesteder,

·         informationen,

·         Samaritter,

·         Politi,

·         forhold omkring tabte ting,

·         forsvundne børn,

·         tyverier osv.

Hvis du ikke kender svaret, så søg oplysningen, enten via de andre på holdet, holdleder eller via CC på radioen.

Giv IKKE usand information 

For at du skal kunne virke optimalt for festivalen, er det nødvendigt at sørge for en fælles baggrund for alle, nedennævnte skal alle forstå:

·         At du aldrig forlader din post, før afløsning har fundet sted.

·         At du ikke indtager eller er påvirket af alkohol, når du arbejder.

·         At du altid er rolig og venlig, over for publikum.

·         At du ikke har ”uniform” på, når du ikke er på arbejde.

Vores interne retningslinjer i Team Ung Camp

Udover ovenstående skal følgende tilføjes/følges

·         Sygdom eller lignende, som gør man ikke kan møde op på vagt, meldes til holdlederen

·         Så vidt muligt melder man selv fra. Hvis anden melder det, vil vi kontakte frameldte personligt. Så vi er sikker på du er okay!

·         Prøv så vidt muligt, at finde afløser selv

·         Tømmermænd er IKKE én sygdom og accepteres ikke som sygdom. Kan medføre bortvisning

·         Sygdommen vil blive vurderet i den enkelte situation, men principielt er man for syg til sine vagter er man også for syg til at være på Festival

·         Vagtbytte SKAL meldes til holdlederen. Da vi hele tiden skal vide hvem der er på vagt.

·         Begge vagter møder personligt og melder det.

·         Vagtbytter skal forgår før vagt start og SKAL godkendes af holdlederen eller udpeget person først.

Porte

Opgaven er adgangskontrol til Ung camp/handicap, dvs. alle Porte 20 - 22 og være glade J

·         Adgangskontrollen skal sikre at det kun er folk med gyldigt armbånd som kommer ind – oversigt vil blive hængt op i portene.

·         Folk ikke har ting med ind, som IKKE må medbringes. Det kan f.eks. være indkøbsvogne, møbler, cykler, hunde m.m.

o    De lokale må dog gerne benytte de offentlige stier

o    Cykler/knallert m.m. må godt køre igennem hvis de har gyldig tilladelse - men IKKE parkeres i området, altså kun transport

·         Være behjælpelig ved evt. spørgsmål – Husk lær området at kende, eller kald på mig, eller den af mig udpeget afløser.

·         Være lidt mere glade JJ

·         Holde orden omkring portene – Husk ingen direkte konfrontation med gæsterne, træk hellere væk og kald HS

·         Som alle andre security personale skal vi også deltage i afvikling af eventuel evakuering.

·         Og endnu gladere JJJ

·         Det er ikke forbudt at danse i portene

VH Udpeget Radio bære

VH Udpeget Radio bære, er udvalgt af holdlederne og skal aflaste disse i løbet af vagten med følgende ting.

Opgave VH udpeget radiobære

·         Vagtskifte, er alle mødt ind

·         Så vidt muligt sørger for alle kommer op og spise, ellers melde til holdleder

·         Omfordele folk ved behov. Alle porte/tårn skal være bemandet med min. 2 personer, port 25 kan også nedskæres til 2 personer i mindre belastet perioder.

·         Sørger for der altid er vand m.m. i pitten - skal ikke selv hente, da radioen skal være på port.

·         Afvise medarbejdere som er synligt beruset fra pitten og sørger for, at der ikke indtages alkohol i pitten.

o    Er du beruset i pitten så kan det medføre bortvisning

o    Husk næste dag skal du måske stå i porten og det er de samme unge som går igennem og hvis de dagen før har set dig beruset i porten, har de ikke den fornødne respekt for dig.

 

Opgave radiobære port 20

·         Støtte VH i dennes opgaver i det omfang det er nødvendigt

·         Sørger for et godt forhold til beboerne på Handicap camp og være behjælpelig i det omfang det er nødvendigt, uden at det går udover egne opgaver.

·         Gøre sig bekendt med hvem som har adgang til Handicap camp, evt. tvivls spørgsmål stilles til Holdleder

Det skal indskærpes at udvalgte person IKKE videregiver radioen uden det er aftalt med holdlederne på forhånd.

Dog undtaget ved spisning, toilet besøg eller andre særlige omstændigheder som gør det nødvendigt at overdrage den til anden person. Denne person skal dog kunne bruge den.

Tårnfalken/Tårn 5

Opgaven er overvågning af ung camp for at

·         undgå brand

·         Konflikter/hændelser(store samlinger, eftersøgning m.m.)

·         Støtte rundering, patruljer, samaritter m.m. i oplysning af området

·         Oplyse området jævnligt for at skabe tryghed - men IKKE direkte i øjne/telte uden grund

·         Oplyse hegnet ofte for at spotte evt. hegnsspringere

·         Tårnfalken vil være det sidst tårn som bliver rømmet i tilfælde af blæst og dette sker ved opkald direkte til Tårnfalken eller via Holdlederen.
Det er IKKE op til vagterne selv at vurdere om tårnet skal forlades.

Rundering ungcamp

Her kan i læse om runderingsvagternes opgave .

Opgaven er rundering i ung camp for at.

·         Sørge for at brandveje holdes frie

·         Sørge for at der IKKE benyttes åben ild udenfor anlagte grillpladser.

·         Hjælpe gæsterne med oplysninger om (Samaritter, Politi, Ungteam) adgang til bad, byen m.m.

·         Hjælpe til i forbindelse med evakuering af ung camp ved brand

·         Hjælpe samaritter med at komme frem og tilbage til Ung Camp

·         Forbygge evt. Konflikter med fornuft (Holdlederen skal informeres)

·         Hjælpe efterskole camp ved arrangementer

 

Altså levere glæde og god service